to belong

Projektet handlar om att utforska metoder för att observera och aktivt använda sig av platser i designprocesser. Platsspecifika karaktärer och kollektiva minnen i form av arkitektoniska element, uttryck och material kartläggs och tolkas i ett arkiv. Arkivet översätts sedan till nya strukturer och formulerar ett tillägg på plats.

Examensarbete, Chalmers Arkitektur, 2021
Stipendiat och utställare i Ung Svensk Form 2022
Hela projektet finns att se här

ARKIV

ÖVERSÄTTNING

TILLÄGG