theatre of everyday life

Projektet handlar om att utforska hur olika representationstekniker kan användas för att observera och upptäcka fenomen i vår omgivning. Teckning och fotografi har huvudsakligen används som medium och fokus ligger i att fånga hur arkitektur upplevs över tid. Undersökningar har gjorts i en lägenhet med omgivning, i Vasastaden, Göteborg, under hösten 2020.