lunden

I en slänt vid Lunden, strax öster om Göteborg centrum, föreslås sex punkthus i trä, där enheter och mellanrum skapar nya relationer till omgivningen. Husen placeras för att anpassa sig efter terrängen och kopplas samman med hjälp av träbroar som sträcker sig kors och tvärs över området. Träbroarna kan anpassas efter behov, bli en utkiksplatser, göra slänten tillgänglig eller skapa utemiljöer att mötas vid. Samma stomme återkommer i samtliga hus men planlösningen och storlekar finns i olika utformningar och typer.