incline

Projektet utforskar hur vi kan förändra de platser i staden som omvärderas i takt med att självkörande bilar tar plats. Den tid som läggs på att transportera sig från en punkt till en annan kan komma att se annorlunda ut, resan blir målet när börjar integrera nytta med nöje under själva transporten. Ett spekulativt designförslag där en trafikled blir en park och där olika transportmedel samexisterar och interagerar med varandra.